DUO STARPIL - vyhřívací pouzdro pro depilaci

DUO STARPIL - vyhřívací pouzdro pro depilaci

2 550 Kč

Dvě pouzdra při jednom ohřívání - efektivní využití energie

- +

ZPŮSOB POUŽITÍ: Vložte roll-on do rozehřívače. Zapojte přístroj do elektrické sítě. Ujistěte se, že napětí sítě odpovídá požadovanému napětí. Přístroj zapněte tlačítkem ON/OFF (0/1) rozsvítí se kontrolka na boku dokovací stanice. Poté zapněte tlačítko přímo na "pistoli", kterou chcete používat. Vyčkejte cca 15 minut (doba se může lišit v závislosti na typu vosku). Po skončení práce můžete nechat přístroj zapnutý v síti se zapnutou dokovací stanicí. Vosk se bude i v případě, že není zapnutá "pistole" stále nahřívat na pohotovostní teplotu.

Při používání zabraňte, aby vosk vtekl dovnitř přístroje. 

ZPŮSOB POUŽITÍ EPILACE: Ujistěte se, že je pokožka perfektně čistá a suchá. Nanášejte vosk rolováním po směru růstu chloupků v délce asi 15/18 cm; před aplikací vždy zkontrolujte, že má vosk správnou teplotu, pokud je příliš horký, vyčkejte. Položte na místa určená k epilaci epilační pásek a dobře jej dlaní přitlačte. Poté rázně odtrhněte pásek proti směru růstu chloupků. Během odtrhávání pásku pokožku držte napnutou, netahejte pásek ve vertikálním směru od pokožky. Pásek může být použit na více odtržení. Po epilaci vhodným čistícím olejem očistěte epilovaná místa. Poté ošetřete zklidňujícím prostředkem.

Vypnutí přístroje: 
Přístroj vypnete, je-li přístroj vybaven tlačítkem on/off - popřípadě o. / I. 
Zástrčku odpojte od elektrické zásuvky. Před uschováním nechejte vždy vychladnout. 

Čištění a údržba: 
1. Před čištěním, nebo jinou údržbou vytáhněte přístroj z elektrické zásuvky. 
2. Běžné, drobné nečistoty otřete vlhkým hadříkem, zbytky vosku za tepla možno odstranit čistícím olejem.
3. Nepoužívejte k čištění žádné chemické přípravky, ředidla, ani rozpouštědla. Mohla by se poničit pracovní plocha přístroje. 
4. Nepoužívejte k čištění žádné abrazivní či drsné předměty, aby nedošlo k poškrábání povrchu. Může dojít k poškození. 

Důležitá upozornění 
Při používání elektrických spotřebičů je nutné dbát bezpečnostních předpisů! 
1. Přístroj nepoužívejte nad umyvadlem, či vanou, nebo v prostoru, kde by mohl přístroj při práci upadnout do vody. 
2. Chraňte před dětmi. 
3. Vyvarujte se kontaktu s horkými částmi přístroje, mohlo by dojít k popálení pokožky. 
4. Vždy dbejte na to, aby přívodní kabel nebyl poškozen. 
5. Přístroj odpovídá normám EU. A bylo na něj vystaveno prohlášení o shodě.

 

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.